ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

banner image

Η Φυσικοθεραπεία είναι η θεραπευτική προσέγγιση που βασίζεται στα φυσικά μέσα (κίνηση, φως, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, ήχος, θερμό-ψυχρό κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται από τον εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας πτυχιούχο Φυσικοθεραπευτή, για θεραπευτικούς σκοπούς. Βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα τα οποία ανανεώνονται συνεχώς και είναι χρήσιμη για τη διάγνωση και τη διαχείριση ενός μεγάλου φάσματος κακώσεων και παθήσεων.

Στόχος των φυσικοθεραπευτών είναι να προάγουμε την σωματική και κοινωνική υγεία.

Ο ρόλος του Φυσικοθεραπευτή σήμερα απαιτεί εξειδίκευση και διαρκή επιστημονική εξέλιξη. Οι διάφορες τεχνικές και η χρήση ειδικών βοηθημάτων και συσκευών συντελούν στην μέγιστη λειτουργική ανεξαρτησία του ασθενούς.